Cấu tạo xương sống của con người khá hoàn hảo, không những có chức năng nâng đỡ cơ thể, xương sống đảm nhiệm rất nhiều vai trò quan trọng tuyệt đối. Tuy vậy bộ phận này rất dễ bị tổn thương bởi chính các