toàn bộ các chứng hạ glucose trong máu, đái tháo đường, hoặc chứng nghiện đường có thể sinh ra từ nồng độ đường tình trạng bất ổn định trong huyết.