Thoát vị đĩa đệm điều trị sẽ dễ dàng hơn khi bạn phát hiện bệnh sớm và có cách điều trị phù hợp. Điều trị bệnh từ sớm sẽ chiếm một nửa trong hiệu quả điều trị bệnh. Những đốt sống tạo thành cột