Nếu muốn đưa ra được con số thống kê là thoát vị đĩa đệm ở vị trí nào hay gặp nhất thì có lẽ câu trả lời là ở lưng bị thoát vị đĩa đệm nhiều nhất sau đó đến cổ và