Đai hỗ trợ lưng là một trong những dụng cụ tương trợ hữu hiệu nhất cho những cá nhân bị đau nhói lưng. chẳng những có tác dụng giới hạn áp lực tác động lên vùng lưng dưới nhạy cảm, đai hỗ trợ lưng