Việc khai phá sớm bệnh thoát vị đĩa đốt sống phê duyệt những triệu chứng của căn bệnh và điều trị kịp thời giúp bệnh nhân đạt hiệu quả sớm nhất.