đái tháo đường được cho là một căn bệnh giết người thầm lặng, gây tỉ lệ tử vong cao như ung thư hay HIV, những không an toàn mà đái tháo đường gây ra cho người bệnh chẳng thể hiện cụ thể và ngay