Bệnh vô sinh, vô sinh là căn bệnh khá phổ biến trong tầng lớp bây giờ, nó có thể xảy đến với cả nam và nữ