Trong tầng lớp hiện tại, bệnh vô sinh nam càng ngày càng diễn ra phổ biến. Khi nói đến việc có thai một em bé, vấn đề có thể xảy ra ở cả nam giới và nữ giới. mặc dầu các ít chỉ ra