bệnh trĩ nội Archive

Bệnh trĩ – căn do và cách phòng ngừa

May mắn là có các thuốc và thủ thuật hiệu quả để chữa trị bệnh trĩ. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể chỉ cần tự chữa trị và đổi thay lối sống.

Chữa trị bệnh trĩ ngoại hiệu quả

Bệnh trĩ ngoại là loại bệnh mặc dầu không gây đáng cảnh báo đến mạng sống nhưng nó tạo ra sự khó chịu cho bệnh nhân